Verdeelregels subsidies welzijn, kunst en cultuur, sport, zorg, educatie, maatschappelijke ontwikkeling en participatie, gemeente Weststellingwerf 2014

Geldend van 13-02-2014 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Weststellingwerf
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verdeelregels subsidies welzijn, kunst en cultuur, sport, zorg, educatie, maatschappelijke ontwikkeling en participatie, gemeente Weststellingwerf 2014
Citeertitel Verdeelregels subsidies welzijn, kunst en cultuur, sport, zorg, educatie, maatschappelijke ontwikkeling en participatie, gemeente Weststellingwerf 2014
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:22, 4:25 tot en met 4:48
  2. Subsidieverordening Weststellingwerf 2008, art. 6

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-02-2014 Nieuwe regeling

04-03-2014

Gemeenteblad

2014-009515/in