Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Drenthe 2016

Geldend van 11-11-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Drenthe
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Drenthe 2016
Citeertitel
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie, milieu
Eigen onderwerp subsidies
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 105 van de Provinciewet
  2. artikel 143 van de Provinciewet
  3. artikel 145 van de Provinciewet
  4. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Drenthe/362681/CVDR362681_10.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bijlage 5 vervalt met ingang van 1 januari 2023

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Uitvoeringsregeling Stichting Certificering SNL 2023

Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2017

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-11-2023 Wijzigingen

07-11-2023

prb-2023-13216

2023001508
18-11-2022 11-11-2023 Wijzigingen

25-10-2022

prb-2022-13632

2022001603
08-12-2021 15-11-2021 18-11-2022 wijziging

12-10-2021

prb-2021-11896

Onbekend.
27-10-2020 01-01-2020 08-12-2021 Wijziging

20-10-2020

prb-2020-7804

2020001943
12-11-2019 27-10-2020 Wijziging

05-11-2019

prb-2019-7317

Onbekend.
15-10-2018 12-11-2019 Niet ingegeven

09-10-2018

prb-2018-7558

2018002293
19-10-2017 15-10-2018 wijziging art., toelichting en bijlagen

09-10-2017

prb-2017-4678

2017002733
20-06-2017 19-10-2017 wijziging art., toelichting en bijlagen

06-06-2017

prb-2017-2660

2016004640
15-11-2016 20-06-2017 art. x, y-z

10-11-2016

Provinciaal blad 2016, 6086

2016004640
18-06-2016 15-11-2016 art. x, y-z

07-06-2016

Provinciaal blad 2016, 3555

2016002775
02-02-2016 18-06-2016 art. x, y-z

26-01-2016

Provinciaal blad 2016, 568

2016000235
10-10-2015 02-02-2016 art. x, y-z

29-09-2015

Provinciaal blad 2015, 6744

2015004145
24-09-2015 10-10-2015 art. x, y-z

23-09-2015

Provinciaal blad 2015, 6515

2015004130
21-03-2015 24-09-2015 nieuwe regeling

11-03-2015

Provinciaal blad 2015, 1479

2015000139