Verordening bezwaarschriftencommissie gemeente Beesel

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Beesel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening bezwaarschriftencommissie gemeente Beesel
Citeertitel Verordening bezwaarschriftencommissie
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp bezwaarschriftenverordening 2015
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet
  2. Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Beesel, zoals vastgesteld op 26 mei 2014.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015 nieuwe regeling

15-12-2014

Gemeenteblad, 2014, 52b

Onbekend.