Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland eerste wijziging

Geldend van 01-07-2013 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Velsen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland eerste wijziging
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland eerste wijziging
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp het betreft een wijziging.
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet Gemeenschappelijke Regelingen, artikel 1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft besloten om een voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling ter besluitvorming voor te leggen aan de deelnemende colleges in de regio. Met de wijziging heeft het bestuur van de VRK meer vrijheid van handelen om snel te kunnen anticiperen op bestuurlijke en organisatorische ontwikkelingen. In de afgelopen periode bijvoorbeeld is gebleken dat de directie ondersteund moest worden met een directeur Bedrijfsvoering en dat de nieuwe politiewet het noodzakelijk maakte nieuw overleg te borgen met de politie en het openbaar ministerie. De wijziging dient voor toestemming te worden voorgelegd aan de raad.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2013 -

20-06-2013

De Jutter / De Hofgeest, 18 juli 2013

R13.052