Integraal Handhavingsuitvoeringsprogramma Etten-Leur 2015

Geldend van 28-01-2015 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2015

Algemeen

Overheidsorganisatie Etten-Leur
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Integraal Handhavingsuitvoeringsprogramma Etten-Leur 2015
Citeertitel Integraal Handhavingsuitvoeringsprogramma Etten-Leur 2015
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Inhoudsopgave niet opgenomen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Nvt

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-01-2015 01-01-2015 Nieuwe regeling

27-01-2015

Onbekend

O