Aanwijzing toezichthoudende bevoegdheden ambtenaren Verordening winkeltijden Waalwijk 2014

Geldend van 19-03-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waalwijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzing toezichthoudende bevoegdheden ambtenaren Verordening winkeltijden Waalwijk 2014
Citeertitel Aanwijzing toezichthoudende bevoegdheden ambtenaren Verordening winkeltijden
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, art. 5:11
  2. Verordening winkeltijden Waalwijk 2014, art. 6
  3. Mandaatregister Waalwijk 2014, 3.58

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-03-2015 nieuwe regeling

11-03-2015

Staatscourant, jaargang 2015, nr. 7662

18-03-2015/1