Verordening op de heffing en invordering van leges 2015l

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Boekel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering van leges 2015l
Citeertitel Legesverordening 2015
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen exb-2018-4537 exb-2018-4538

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, artikel 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h
  2. Gemeentewet, artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015 nieuwe regeling

11-12-2015

officiële bekendmakingen

Onbekend