Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Enschede 2015

Geldend van 23-07-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Enschede
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Enschede 2015
Citeertitel Verordening individuele studietoeslag gemeente Enschede 2015
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp onderwijs, financiën en economie, maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp Individuele studietoeslag
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Participatiewet, artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel c
  2. artikel 8, derde lid, van de Participatiewet
  3. artikel 36b van de Participatiewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-07-2019 01-01-2019 Wijziging art. 3, 5, 6 en toelichting

09-07-2019

gmb-2019-182015

Onbekend.
01-01-2019 23-07-2019 wijz. art 1,3,5 en art.gew. toelichting

12-11-2018

gmb-2018-249722

Onbekend.
01-01-2015 01-01-2019 Nieuwe regeling

15-12-2014

Digitaal Gemeenteblad, 18 maart 2015

Onbekend.