Beleidsnota Misbruik en Oneigenlijk gebruik gemeente Velsen

Geldend van 17-10-2014 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Velsen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsnota Misbruik en Oneigenlijk gebruik gemeente Velsen
Citeertitel Beleidsnota Misbruik en Oneigenlijk gebruik gemeente Velsen
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten
  2. Financiële verordening gemeente Velsen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De gemeenteraad heeft een bepaling opgenomen in de financiële verordening dat er een beleidsnota M&O beleid dient te worden opgesteld door het college. Met het vaststellen van deze beleidsnota wordt voldaan aan de eisen die de financiële verordening stelt en ontstaat een kapstok waaraan de regelgeving en de maatregelen met betrekking tot het opzetten, uitvoeren, controleren en evalueren van M&O maatregelen in de Velsen getoetst kunnen worden.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-10-2014 Nieuwe regeling

25-09-2014

Elektronisch gemeenteblad, week 42, 16 oktober 2014

Rs14.00497