Regeling vervallen per 10-12-2019

Beleidsregels Laadvoorzieningen voor elektrische auto's in de openbare ruimte

Geldend van 19-03-2015 t/m 09-12-2019

Intitulé

Beleidsregels Laadvoorzieningen voor elektrische auto's in de openbare ruimte

Beleidsregels

Laadvoorzieningenvoor elektrische auto’s in de openbare ruimte

Vastgesteld college van B&W, 10 maart 2015

Beleidsregels Laadvoorzieningen