Besluit Informatiebeheer Provincie Zeeland 2014

Geldend van 17-03-2015 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2015

Algemeen

Overheidsorganisatie Zeeland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit Informatiebeheer Provincie Zeeland 2014
Citeertitel Besluit Informatiebeheer Provincie Zeeland 2014
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Organisatie
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Archiefverordening 2014, art 7.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-03-2015 01-01-2015 Nieuwe regeling

13-01-2015

Provinciaal Blad, 2015, 1246

15000135