Participatieverordening Rotterdam 2015

Geldend van 01-07-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Rotterdam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Participatieverordening Rotterdam 2015
Citeertitel Participatieverordening Rotterdam 2015
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie, maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Particpatiewet, art. 8a, eerste lid, aanhef en onder a, c en d.
  2. Gemeentewet, art. 149
  3. artikel 147 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2023 artikel 1, 2, 3, 4, 6, 11a, 12, 12a, 14, 15, 16, 17, 18, 18a, 18b, 18c

22-06-2023

gmb-2023-286652

Gemeenteblad 2023, nummer 102
01-04-2021 01-07-2023 artikel 18a

18-03-2021

gmb-2021-98546

Gemeenteblad 2021, nummer 53
01-10-2017 01-04-2021 artt. 1, 5, 10, 14 en 19a

07-09-2016

gmb-2017-157581

Gemeenteblad 2017, nummer 124