Regeling vervallen per 01-04-2011

Verordening binnentreding ter uitvoering van noodverordeningen

Geldend van 06-09-1996 t/m 31-03-2011

Intitulé

Verordening binnentreding ter uitvoering van noodverordeningen

Enig artikel

Zij die belast zijn met het toezicht op de naleving of de opsporing van een overtreding van een voorschrift van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Bloemendaal
gehouden op 22 augustus 1996.
w.g. mr. M.H. Kamphuis , voorzitter.
w.g. H. van Ballegooijen , secretaris.