Uitvoeringsnota toetsing en toezicht Bouwbesluit 2015

Geldend van 05-03-2015 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsnota toetsing en toezicht Bouwbesluit 2015

Het college van burgemeester en wethouders van Peel en Maas

besluiten vast te stellen

De Uitvoeringsnota toetsing en toezicht Bouwbesluit 2015

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Peel en Maas van 23 februari 2015
gemeentesecretaris/directeur, de burgemeester
drs. H. Mensink, W.J.G. Delissen-van Tongerlo