Beleidsregel actualiseren grondwatervergunningen

Geldend van 01-03-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap De Dommel
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Beleidsregel actualiseren grondwatervergunningen
Citeertitel Beleidsregel actualiseren grondwatervergunningen
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp milieu-water
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2015 nieuwe regeling

26-02-2015

Waterschapsblad, 01-03-2015

Onbekend.