Regeling vervallen per 01-01-2019

Keur Waterschap De Dommel 2015

Geldend van 01-03-2015 t/m 31-12-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap De Dommel
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Keur Waterschap De Dommel 2015
Citeertitel Keur Waterschap De Dommel 2015
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp milieu-water
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2018-17992

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Waterschapswet, art. 56
  2. Waterschapswet, art. 78

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt Keur Waterschap De Dommel 2013. Deze regeling is gerectificeerd in het Waterschapsblad 2015, 1194 d.d. 26 augustus 2015.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2015 01-01-2019 nieuwe regeling

25-02-2015

Waterschapsblad, 2015, 1015

Onbekend.