Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening Leerlingenvervoer gemeente Oldambt 2015

Geldend van 01-07-2015 t/m 31-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Oldambt
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening Leerlingenvervoer gemeente Oldambt 2015
Citeertitel Verordening Leerlingenvervoer gemeente Oldambt 2015
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet
  2. Artikel 4 van de Wet op het primair onderwijs
  3. Artikel 4 van de Wet op de expertisecentra
  4. Artikel 4 van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2015 01-01-2023 Onbekend

19-01-2015

Elektronisch gemeenteblad

Onbekend