Beleidsregels Verordening leerlingenvervoer gemeente De Ronde Venen 2015

Geldend van 03-04-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie De Ronde Venen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels Verordening leerlingenvervoer gemeente De Ronde Venen 2015
Citeertitel Beleidsregels Verordening leerlingenvervoer gemeente De Ronde Venen 2015
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp onderwijs, maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet op het primair onderwijs, artikel 4
  2. Wet op de expertisecentra, artikel 4
  3. Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 4
  4. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-04-2021 art. 10

23-03-2021

gmb-2021-102614

Onbekend.
22-05-2019 03-04-2021 Wijziging art. 2a en 2b

16-04-2019

gmb-2019-124199

Onbekend.
15-02-2017 22-05-2019 Eerste wijziging

24-01-2017

gmb-2017-23169

Onbekend
05-03-2015 15-02-2017 nieuwe regeling

05-02-2015

Gemeenteblad, 04-03-2015 nr.18684

Onbekend