Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

Geldend van 20-06-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Brabantse Delta
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater
Citeertitel Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-06-2021 wijziging

08-06-2021

wsb-2021-7466

Onbekend.
01-04-2020 20-06-2021 wijziging beleidsregel 22

24-03-2020

wsb-2020-3365

Onbekend.
01-01-2019 01-01-2019 01-04-2020 Niet ingegeven

30-10-2018

wsb-2019-83

16IT040625
18-11-2016 25-07-2016 01-01-2019 diverse wijzigingen

18-10-2016

Waterschapsblad 2016, nr 9193

16IT040625
25-07-2016 16-01-2017 diverse wijzigingen in Inleiding en Beleidsregels 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18 en 22

19-07-2016

Waterschapsblad 2016, nr 6026

16IT030039
01-03-2015 24-07-2016 nieuwe regeling

10-02-2015

Waterschapsblad 2015, 1493

14IT032243