Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Heusden 2015

Geldend van 17-02-2015 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2015

Algemeen

Overheidsorganisatie Heusden
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Heusden 2015
Citeertitel Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Heusden 2015
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp onderwijs
Eigen onderwerp onderwijs
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2017-32974 exb-2017-32975 exb-2017-32976

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet op het primair onderwijs, art. 140 /141
  2. Wet op het voortgezet onderwijs, art. 96g/96h
  3. Wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden, art.XIII , XV en XVII
  4. Gemeentewet, art. 5
  5. Algemene wet bestuursrecht, hoofdstuk 4

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Tekst en Toelichting in PDF formaat bijgvoegd tbv het printen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-02-2015 01-01-2015 Nieuw

10-02-2015

www.officielebekendmakingen.nl, 16-2-2015

399847