Regeling vervallen per 16-01-2018

Verordening starterslening Medemblik 2015

Geldend van 05-02-2015 t/m 15-01-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Medemblik
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening starterslening Medemblik 2015
Citeertitel Verordening Starterslening Medemblik 2015
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp Ruimtelijke ontwikkeling
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Verordening Starterslening Medemblik 2018. Deze regeling vervangt de Verordening VROM starterslening Medemblik 2012, vastgesteld op 8 maart 2012. Hoofdstuk 6 bevat een overgangsbepaling. Artikel 10 bevat een hardheidsclausule.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-02-2015 16-01-2018 nieuwe regeling

29-01-2015

Digitaal Gemeenteblad, 05-02-2015

IVR-14-02734