Referendumverordening Sint Eustatius 2014-2

Geldend van 26-11-2014 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Sint Eustatius
Organisatietype CaribischOpenbaarLichaam
Officiƫle naam regeling Referendumverordening Sint Eustatius 2014-2
Citeertitel Referendumverordening Sint Eustatius 2014-2
Vastgesteld door Eilandsraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, art. 152

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Referendumverordening Sint Eustatius 2014. De gegevens van inwerkingtreding zijn ontleend aan de bron van afkondiging van de tekstplaatsing.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-11-2014 Art. 13, lid 3

24-11-2014

A.B. 2014, no. 32

Onbekend
25-10-2014 26-11-2014 Nieuwe regeling

24-10-2014

A.B. 2014, no. 26

Onbekend