Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten en Statencommissies van Noord-Holland 2015

Geldend van 02-08-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten en Statencommissies van Noord-Holland 2015
Citeertitel Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten en Statencommissies van Noord-Holland 2015
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Provinciewet, art.16
  2. artikel 80 van de Provinciewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-08-2023 artikel 44

10-07-2023

prb-2023-8970

42-2023
01-04-2023 02-08-2023 artikel 13, 52, 53, 68

06-02-2023

prb-2023-1802

Onbekend.
29-03-2023 01-04-2023 artikel 1, 6, 9, 10, 22, 33, 43a, 46, 47, 48, 52, 53, 61, 63, 68a

06-02-2023

prb-2023-1544

Onbekend.
06-09-2018 29-03-2023 artikel 72a, 72b

09-07-2018

prb-2018-6529

Onbekend.
18-07-2017 06-09-2018 art. 1, art. 14, art. 41, art. 48, art. 53

10-07-2017

prb-2017-3386

PB NH 2017-82
07-06-2017 18-07-2017 art. 42

08-02-2016

prb-2017-2508

PB NH 2017-58
18-02-2015 07-06-2017 nieuwe regeling

02-02-2015

Provinciaal blad, 2015, 19

voordracht 01.2015