Subsidieregeling deelnamesubsidie

Geldend van 19-07-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Doetinchem
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling deelnamesubsidie
Citeertitel Subsidieregeling deelnamesubsidie
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Geen
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2015, art. 2
  2. Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2015, art. 3
  3. Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2015, art. 5
  4. Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2015, art. 7, lid 3

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Gedelegeerde regelgeving van de Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem 2022

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-07-2022 wijziging artikel 3, lid 1

17-05-2022

gmb-2022-325213

Onbekend.
01-01-2015 19-07-2022 wijziging diverse artikelen

16-12-2014

Gemeenteblad 2014/77481

Onbekend