Beleidsregeling Mantelzorgwoning 2014

Geldend van 05-02-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Brummen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregeling Mantelzorgwoning 2014
Citeertitel Beleidsregeling Mantelzorgwoning 2014
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlagen exb-2017-47144 exb-2017-47145 exb-2017-47146

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wro, artikel 3.8 (voor opstellen bestemmingsplan)

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-02-2015 nieuwe regeling

22-01-2015

Digitaal gemeenteblad 'Brummense Berichten', 04-02-2015

RB14.0099