Beleidsregels Oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Leiden 2015

Geldend van 14-01-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Leiden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels Oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Leiden 2015
Citeertitel Beleidsregels Oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Leiden 2015
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen exb-2018-49707

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening, art. 2:10

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-01-2015 nieuwe regeling

13-01-2015

Stadskrant

BW 150021