Beleidsregels ambtshalve vermindering Wet WOZ

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Rotterdam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels ambtshalve vermindering Wet WOZ
Citeertitel Beleidsregels ambtshalve vermindering Wet WOZ
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Gemeenteblad 2015-8
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken en het Uitvoeringsbesluit Wet waardering onroerende zaken

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015 Onbekend

13-01-2015

Gemeenteblad 2015-8

Gelezen het voorstel van de Concerndirecteur van het cluster Dienstverlening van 13 januari 2015; kenmerk AP 1531534