Regeling vervallen per 01-01-2016

Gemeenschappelijke Regeling SSC DeSom 2015

Geldend van 01-01-2015 t/m 31-12-2015

Algemeen

Overheidsorganisatie Opmeer
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke Regeling SSC DeSom 2015
Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling SSC DeSom 2015
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015 01-01-2016 Nieuwe regeling

20-01-2015

Gemeenteblad d.d. 23-1-2015

Collegevoorstel d.d. 8-1-2015 (Postreg.nr. 15.0000263)