Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs2014.

Geldend van 25-01-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Middelburg
Organisatietype Gemeente
OfficiĆ«le naam regeling Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs2014.
Citeertitel Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs 2014
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp onderwijs
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet op het primair onderwijs, art. 117 en 136
  2. Wet op de expertisecentra, art. 115 en 130

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-01-2018 25-01-2018 aanpassing aantal gymgroepen

12-12-2017

gmb-2018-12219

Onbekend.
25-01-2018 aanpassing bijlage 1

12-12-2017

gmb-2018-98409

Onbekend.
01-01-2017 25-01-2018 Indexering normbedragen bijlage IV - tabel 3

08-11-2016

Onbekend

B&W-voorstel 165610 d.d. 28-10-2016