Regeling vervallen per 26-04-2017

Omgevingsverordening Limburg 2014

Geldend van 01-01-2017 t/m 25-04-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Limburg
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Omgevingsverordening Limburg 2014
Citeertitel -
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen exb-2017-4453 exb-2017-4454 exb-2017-4455 exb-2017-4456 exb-2017-4457 exb-2017-4458 exb-2017-4459 exb-2017-4460 exb-2017-4461 exb-2017-4462 exb-2017-4463 exb-2017-4464 exb-2017-4465 exb-2017-4466 exb-2017-4467 exb-2017-4468

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. wet Awb
  2. wet PW

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Wijzigingshistorie: Nieuwe regeling PRB-2015-1, 12-12-2014, inwtr. 16-01-2015 1e wijziging: PRB-2016-6791, 11-11-2016, inwtr. 21-12-2016 2e wijziging: PRB-2016-6983, 16-12-2016, inwtr. 01-01-2017

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017 26-04-2017 omgevingsverordening

16-12-2016

prb-2016-6983

Onbekend.
21-12-2016 01-01-2017 wijziging

11-11-2016

prb-2016-6791

Onbekend.
16-01-2015 20-12-2016 Nieuwe regeling

12-12-2014

Provinciaal Blad, 2015, 1

Onbekend