Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Heusden 2015

Geldend van 17-01-2015 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2015

Algemeen

Overheidsorganisatie Heusden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Heusden 2015
Citeertitel Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs gemeente Heusden 2015
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp zorg en welzijn
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op het primair onderwijs, art. 117 en 136

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-01-2015 01-01-2015 nieuw

06-01-2015

www.officielebekendmakingen.nl, 16-01-2015

386569