Referendumverordening

Geldend van 01-12-2009 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Bergen op Zoom
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Referendumverordening
Citeertitel Referendumverordening
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2009 Onbekend

26-11-2009

Weekblad Bergen op Zoomse Bode 13-12-2009

RVB09-0066