Regeling vervallen per 13-07-2016

Beleidsregels HaarlemPas

Geldend van 01-01-2015 t/m 12-07-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Haarlem
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels HaarlemPas
Citeertitel Beleidsregels HaarlemPas
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Participatiewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Nav invoering Participatiewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015 13-07-2016 Nieuwe regeling

09-12-2014

Gemeenteblad

2014/ 445794