Nadere regels voor grafbedekking gemeente Woensdrecht

Geldend van 26-04-2012 t/m heden

Intitulé

Nadere regels voor grafbedekking gemeente Woensdrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht,

gelet op artikel 18, tweede lid van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Woensdrecht;

b e s l u i t:

vast te stellen de volgende ‘Nadere regels voor grafbedekking’:

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze nadere regels worden de definities gehanteerd uit de ‘Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Woensdrecht’.

Artikel 2 Voorwaarden plaatsen grafbedekking

Grafbedekking dient te voldoen aan de voorwaarden die worden gesteld in artikel 3 en artikel 4 van deze nadere regels.

Artikel 3 Gedenkteken

 • 1 Voor gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort.

  Gedenktekens dienen te voldoen aan de gangbare normen van piëteit.

 • 2 Op een plattegrondtekening worden door de gemeente de plaatsen aangegeven waar staande of liggende gedenktekens mogen worden aangebracht.

 • 3 De hoogte en breedte van de rechtopstaande gedenktekens dienen aan de navolgende maximale afmetingen te voldoen:

  a. volwassenen (12 jaar en ouder) 90 cm (h) 90 cm (b)

  b. kinderen (jonger dan 12 jaar) 65 cm (h) 50 cm (b)

 • 4 De lengte, breedte en dikte van liggende gedenktekens dienen aan de navolgende maximale afmetingen te voldoen:

  a. enkele zerk 200 cm (l) 90 cm (b) 6 cm (d)

  b. dubbele zerk 200 cm (l) 200 cm (b) 6 cm (d)

 • 5 De hoogte, lengte, breedte en dikte van staandliggende gedenktekens dienen aan de navolgende maximale afmetingen te voldoen:

  a. liggend gedeelte 200 cm (l) 90 cm (b) 6 cm (d)

  b. opstaand gedeelte 90 cm (h) 90 cm (b)

 • 6 De met een grafbedekking in te richten ruimte is maximaal 200 cm (l) x 90 cm (b).

 • 7 De hoogte en breedte van een gedenkteken op een urnengraf dienen aan de navolgende maximale afmetingen te voldoen: 60 cm (h) 40 cm

 • 8 Bij asverstrooiing bestaat de mogelijkheid om door de gemeente een gedenkplaatje te laten plaatsen op de daarvoor bestemde gedenkzuil conform de door de gemeente gehanteerde afmetingen, belettering en materiaal.

Artikel 4 Beplanting

 • 1 Planten mogen enkel op graven worden geplaatst.

 • 2 Op een graf mogen geen diepgewortelde planten worden geplant. Planten die op een graf worden geplant moeten winterhard of eenjarig zijn.

 • 3 Beplanting mag bij volle wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of ze moeten door besnoeiing binnen de oppervlakte gehouden kunnen worden.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Nadere regels voor grafbedekking gemeente Woensdrecht”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 3 april 2012,
burgemeester en wethouders van Woensdrecht,
de secretaris,                              de burgemeester,
A.P.E. Baart MBA                          M.A. Fränzel