Regeling vervallen per 01-01-2016

Verordening jeugdhulp 2015

Geldend van 01-01-2015 t/m 31-12-2015

Algemeen

Overheidsorganisatie Scherpenzeel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening jeugdhulp 2015
Citeertitel Verordening jeugdhulp 2015
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Artikel 18 bevat een hardheidsclausule.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015 01-01-2016 nieuwe regeling

18-12-2014

Elektronisch Gemeenteblad, 30-12-2014

Onbekend.