Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende subsidieregels omtrent verdienmodellen nationale parken (Subsidieregeling verdienmodellen nationale parken Noord-Brabant 2015)

Geldend van 30-03-2017 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2015

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende subsidieregels omtrent verdienmodellen nationale parken (Subsidieregeling verdienmodellen nationale parken Noord-Brabant 2015)
Citeertitel Subsidieregeling verdienmodellen nationale parken Noord-Brabant 2015
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp subsidie, omgeving, natuur
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/noord-brabant/275924/275924_2.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-03-2017 01-01-2015 artikel 12

21-03-2017

prb-2017-1346

C2205033/4159235
01-01-2015 30-03-2017 nieuwe regeling

25-11-2014

Provinciaal Blad, 2014, 149

S0289415