Verordening bodemsanering 's-Hertogenbosch 2009 Wet bodembescherming

Geldend van 27-07-2009 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie 's-Hertogenbosch
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening bodemsanering 's-Hertogenbosch 2009 Wet bodembescherming
Citeertitel Verordening bodemsanering gemeente 's-Hertogenbosch 2009
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet bodembescherming
  2. Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-07-2009 Onbekend

14-07-2009

Bossche Omroep, 19-07-2009

09.0377