Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Moerdijk

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Moerdijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Moerdijk
Citeertitel Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Moerdijk
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015 Nieuwe regeling

18-12-2014

Moerdijkse Bode week 1, 2015

Onbekend