Subsidieverordening instandhouding erfgoed Groesbeek 2015

Geldend van 23-12-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Berg en Dal
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Subsidieverordening instandhouding erfgoed Groesbeek 2015
Citeertitel Subsidieverordening instandhouding erfgoed Berg en Dal 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp algemeen, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp subsidie erfgoed
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:23
  2. Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-2022 artikel 1

15-12-2022

gmb-2023-4333

VB/Raad/22/01422
24-03-2022 01-01-2022 23-12-2022 artt. 1, 9, 11, 19

10-02-2022

gmb-2022-127911

Onbekend.
15-01-2015 01-01-2015 24-03-2022 nieuwe regeling

08-01-2015

www.officielebekendmakingen.nl, Gemeenteblad nr 3787 d.d 14 januari 2015

VB/Raad/14/00003, MUG-14-00143