Regeling vervallen per 05-10-2018

Algemene verordening inzake werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en leidingen gemeente Dronten

Geldend van 25-12-2014 t/m 04-10-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Dronten
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene verordening inzake werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en leidingen gemeente Dronten
Citeertitel Algemene verordening ondergrondse infrastructuren
Vastgesteld door Gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp verkeer, vervoer en waterstaat
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Telecommunicatiewet, artikelen 5.2 en 5.4, lid 4
  2. Belemmeringenwet privaatrecht, artikel 1
  3. Gemeentewet, artikelen 149, 154, 156 en 229

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-2014 05-10-2018 nieuwe regeling

18-12-2014

Gemeenteblad 24-12-2014, nr. 81553

B14.001531