Regeling vervallen per 01-01-2019

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Rotterdam 2015

Geldend van 01-01-2015 t/m 17-03-2017

Gemeenteblad 2014

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Rotterdam 2015

De Raad van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 november 2014 (raadsvoorstel nr. 14mo16601); raadsstuk 14bb7724;

gehoord de beraadslagingen in de vergadering d.d. 3 december 2014 van de commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport (ZOCS);

besluit:

De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Rotterdam 2015 vast te stellen

i247370.pdf [Klik hier om het document te downloaden]