Regeling waterskisport Westelijke Belterwijde 2008

Geldend van 01-04-2008 t/m heden

Intitulé

Regeling waterskisport Westelijke Belterwijde 2008

inhoud

Artikel 1

 • In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. snelle motorboot: klein schip dat, bij gebruikmaking van zijn mechanische middelen tot voortbeweging, sneller dan 20 km per uur ten opzichte van het water kan varen, zoals ook omschreven in artikel 1.01, sub 17 van het Binnenvaartpolitiereglement;

 • b. waterskiën: zich op één of twee waterski’s, een wakeboard of blootsvoets, over het water laten voorttrekken door een snelle motorboot.

Artikel 2

 • 1

 • 1. Als vaarweg, waar in de periode van 1 april tot 1 november des daags (de tijd tussen zonsopgang en zonsondergang) mag worden gevaren met een grotere snelheid dan 9 kilometer per uur, als bedoeld in het besluit ‘provinciale vaarwegen, maximumvaarsnelheden’ om te kunnen waterskiën, als bedoeld in artikel 8.06, eerste lid van het Binnenvaartpolitiereglement, wordt aangewezen het gedeelte van de Westelijke Belterwijde dat is aangegeven op de tot dit besluit behorende en daarvan deeluitmakende kaart.

 • 2. Elke vorm van snelvaren en waterskiën is verboden:

  • a.

   in de periode van 1 november tot 1 april;

  • b.

   in de periode van 1 april tot 1 november des nachts (de tijd tussen zonsondergang en zonsopgang);

  • c.

   voor snelle motorboten met een waterverplaatsing van meer dan 1,5 m3 en/of

  • d.

   een lengte van meer dan 6,50 meter, waarbij een eventuele buitenboordmotor niet is meegerekend.

 • 3. Het is verboden andere voorwerpen voort te trekken met een snelle motorboot, anders dan die gebruikt worden om te waterskiën zoals beschreven in artikel 1, onderdeel b.

Artikel 3

 • 1. Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling Waterskisport Westelijke Belterwijde.

 • 2. De Regeling Waterskisport Westelijke Belterwijde, vastgesteld bij besluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel d.d. 20 mei 2003, kenmerk WK/2003/708, wordt hierbij ingetrokken.

 • 3. Deze regeling treedt in werking op 1 april 2008.


Noot
1

[Toelichting: De Westelijke Belterwijde behoort tot een gebied waarop de Natuurbeschermingswet van toepassing is. Om de belasting voor de natuur te beperken, is een maximum gesteld aan de afmeting en de waterverplaatsing van de motorboot.

Daarnaast gelden op de waterskibaan, om de veiligheid te vergroten, gedragsregels. Zo wordt geadviseerd altijd tegen de wijzers van de klok in te varen en om waterskiërs die de verbinding met de boot zijn kwijtgeraakt, niet langer dan noodzakelijk in het water te laten liggen.

De skischans, de slalombaan en de steigers die behoren bij de waterskibaan zijn alle eigendom van de Waterskisportvereniging en kunnen uitsluitend door leden worden gebruikt.

Deze herziene regeling zal twee jaar na de inwerkingtreding worden geëvalueerd. Met name zal dan worden beoordeeld hoe de belasting van de natuur in het gebied is geweest. ]