Regeling vervallen per 01-01-2020

Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Hoorn 2015

Geldend van 01-01-2015 t/m 31-12-2019

Intitulé

Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Hoorn 2015

Zaaknummer: 1114335

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn;

 • -

  gelezen het voorstel van afdeling Sociale Zaken Beleid en bedrijfsvoering;

 • -

  gelet op het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 147 van de Gemeentewet;

Besluit tot het vaststellen van de beleidsregel met titel:

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoorn 2015

Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2015;

 • 2.

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoorn 2015;

 • 3.

  De Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoorn 2012 wordt met ingang van 1 januari 2015 ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 23-12-2014

College van burgemeester en wethouders,

de secretaris,                           de burgemeester,

Beleidsregels