Regeling vervallen per 25-03-2022

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Weesp 2015

Geldend van 29-01-2019 t/m 24-03-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Weesp
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Weesp 2015
Citeertitel Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Weesp 20125
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp onderwijs
Eigen onderwerp Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet op het primair onderwijs, art. 102
  2. Wet op de expertisecentra, art. 100
  3. Wet op het voortgezet onderwijs, art. 76m
  4. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Weesp/CVDR349366/CVDR349366_1.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-01-2019 25-03-2022 Wijziging Bijlage IV

21-12-2018

gmb-2019-19546

Onbekend.
01-01-2015 29-01-2019 Nieuwe verordening

17-12-2014

Gemeenteblad Weesp

Z.42854/D.20603