Besluit aanvulling mandaatregeling vanwege transitie sociaal domein 2014

Geldend van 30-12-2014 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Heusden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit aanvulling mandaatregeling vanwege transitie sociaal domein 2014
Citeertitel Besluit aanvulling mandaatregeling vanwege transitie sociaal domein 2014
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp zorg en welzijn
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2017-32970

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bijlage in PDF formaat toegevoegd

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-2014 aanvulling mandaatregeling nav transities zorg

23-12-2014

www.officielebekendmakingen.nl, 29-12-2014

O414810