Privacyprotocol Gebiedsteams 1 Hoorn 2015-2017

Geldend van 30-12-2014 t/m heden

Intitulé

Privacyprotocol Gebiedsteams 1 Hoorn 2015-2017

Zaaknummer: 1112153

Gelezen het voorstel van Advies en Control Planning en Control

  • -

    Privacyprotocol Gebiedsteams 1.Hoorn 2015-2017

d.d. 10-12-2014

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn besluit het

Privacyprotocol Gebiedsteams 1 Hoorn 2015-2017

vast te stellen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld d.d. 16 december 2014,
College van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

Privacyprotocol gebiedsteams 2015-2017