Regeling vervallen per 27-07-2023

Gemeenschappelijke regeling Rekenkamer Oost-Nederland

Geldend van 14-02-2020 t/m 26-07-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Overijssel
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke regeling Rekenkamer Oost-Nederland
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Rekenkamer Oost-Nederland
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Provinciewet, art. 79l

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 20-1-2016 Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Provinciaal Blad nr. 10946

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-02-2020 27-07-2023 artt. 10 en 13, toelichting art. 13

11-12-2019

prb-2020-860

Onbekend.
01-03-2016 14-02-2020 wijziging artikel(en)

20-01-2016

Provinciaal Blad nr. 10946

PS/2015/898 (Overijssel) en PS/2015-795 (Gelderland)
01-01-2005 01-03-2016 nieuwe regeling

08-12-2004

Provinciaal Blad nr. 2004-128.

-