Besluit van de directeur van het cluster Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam houdende regels omtrent parkeerexcessen havengebied Rotterdam (Aanwijzingsbesluit APV parkeerexcessen Havengebied Rotterdam 2015 (Aanwijzingsbesluit 2015))

Geldend van 01-04-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Rotterdam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van de directeur van het cluster Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam houdende regels omtrent parkeerexcessen havengebied Rotterdam (Aanwijzingsbesluit APV parkeerexcessen Havengebied Rotterdam 2015 (Aanwijzingsbesluit 2015))
Citeertitel Aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening 2012 parkeerexcessen Havengebied Rotterdam 2015
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2021 artikel 2a, bijlage 1

16-03-2021

gmb-2021-94668

Gemeenteblad 2021, nummer 47
01-01-2015 01-04-2021 Onbekend

05-12-2014

Gemeenteblad 2014-177

De directeur van het cluster Stadsontwikkeling, registratienummer AS14/21086 – 14/0031551