Regeling vervallen per 21-07-2016

Algemene plaatselijke verordening Hof van Twente 2014

Geldend van 01-01-2015 t/m 20-07-2016

Intitulé

Algemene plaatselijke verordening Hof van Twente 2014

De raad van de gemeente Hof van Twente;l

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

overwegende dat het aanbeveling verdient regels te stellen ter handhaving van de openbare orde;

besluit:

vast te stellen de navolgende ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING 2014 onder gelijktijdige intrekking van de Algemene Plaatselijke Verordening 2013, vastgesteld bij raadsbesluit van 24 september 2013