Verordening, regelende de instelling en het toekennen van een onderscheiding van de gemeente Boekel

Geldend van 03-08-2010 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 16-12-1993

Algemeen

Overheidsorganisatie Boekel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening, regelende de instelling en het toekennen van een onderscheiding van de gemeente Boekel
Citeertitel Verordening, regelende de instelling en het toekennen van een onderscheiding van de gemeente Boekel
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 168

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-08-2010 16-12-1993 Nieuwe regeling

16-12-1993

Weekblad Boekel & Venhorst, 03-08-2010

PD/000658